Արարատի երիտասարդները`երկու ժամ Թումանյանի հետ 18.02.2014