Արարատի երիտասարդները` Սիրո բարեխոսի տոնին 14.02.2014