Դրամաշնորհներ ստացան երիտասարդ գիտնականները 14.02.2014