Միասին՝հանուն խաղաղության ևերկրի հզորացման 02.02.2014