Ուսանողական Ամանորը` Գորիսի պետական համալսարանում 30.12.2013