Կապանում խրախուսվեցին գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողները 27.12.2013