Ամանորը` ՀԵՀ Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնում 28.12.2013