Արարատի երիտասարդները տեղեկացան ՄԱԿ-ի 30 հիմնարար իրավունքներին 10.12.2013