Երիտասարդները սովորեցնում են գյուղացիներին ինչպես բերրիացնել հողը 06.12.2013