Արարատի երիտասարդները ենթարկվեցին ինքնաճանաչողական վերլուծության 04.12.2013