Արարատի մարզ է հասել «ՄԻԱՎ-ը Եվրոպայում» նախաձեռնությունը 28,11,2013