«ՄԻԱՎ-ը Եվրոպայում» նախաձեռնությունը՝ Սյունիքում 29.11.2013