Ցեղասպանությունը դատապարտեցին գիտաժողովով 26.04.2011