Համակարգչային նոր լսարան՝ այս անգամ ԵՃՇՊՀ-ում 27.11.2013