Հակածխոխոտային սոցիալական գովազդներ՝ Երևանում 26.11.2013