Սեմինարներ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ՝ ուսանողների շրջանում 25.11.2013