«Արտագերս» երեկոյան միջկառավարական դպրոց 18.03.2011