Պատանիներն ու երիտասարդները պայքարում են ծխելու դեմ 17.11.2013