Արարատցիները բանավիճում են հոգևոր ու նյութական արժեքների շուրջ 13.11.2013