Նկարիչների միությունը «երիտասարդացել» էր 13.11.2013