Երիտասարդական կազմակերպությունները` մեկ հարկի տակ 12.11.2013