Ուսանողական խնդիրների վերհանում Արմավիրի մարզում 11.11.2013