Ագրարային համալսարանում կարևորում են ուսանողների ներգրավումը գիտական աշխատանքներում 11.11.2013