Արարատի երիտասարդներին Տեր Ղազարը խորհուրդ տվեց մեծ պատասխանատվությամբ ամուսնությանը 06.11.2013