Ինտելեկտուալ մրցույթ` ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզային կենտրոնում 30.10.2013