«Ուսուցանողների ուսուցում» ինտերակտիվ դասընթաց 11.10.2013