Երևանում քննարկվեցին բույսերի անհող աճեցման հիմնախնդիրները 23.09.2013