Համաժողով՝ Սլավոնական համալսարանի ասպիրանտուրայի 10-ամյակի առթիվ 23.09.2013