Նվերներ դպրոցահասակ երեխաներին՝ սեպտեմբերի 1-ից առաջ 23.08.2013