«Բազե-2013» հավաքում 1-ին տեղը զբաղեցրին կապույտ և նարնջագույն ճակատները 18.08.2013