Վայոց ձորի մարզային կենտրոնում ստեղծվեց ժամանցային ակումբ 06.08.2013