Ապահովվում է զինվորների կրթության շարունակականությունը 01.08.2013