Ներդրում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուծման գործում 26.07.2013