Բրյուսովականները շրջաժեշտ տվեցին բուհին 11.07.2013