ՀԵՀ Արագածոտնի կենտրոնը և հակակոռուպցիոն կենտրոնն անցկացրին Սահմանադրության օրվան նվիրված դասընթաց 04.07.2013