Երիտասարդները վերականգնում են Վանաձորի Արցախ պուրակը 02.07.2013