ՀԵՀ-ում «Լույսի» ուսանողները երիտասարդ մասնագետներին սովորեցրին նոր մեդիա ստեղծելու հմտություններ 02.07.2013