Տեղի ունեցավ ՀԵՀ-ի մարզային կենտրոնների հաշվետու ժողովը 28.06.2013