Գեղարքունիքի երիտասարդները վերլուծում են աշխատանքի շուկան 24.06.2013