«Լույս»-ՀԵՀ համագործակցությունը շարունակվում է 20.06.2013