Անցկացվեց «Մտքի գրոհ» ինտելեկտուալ խաղը 17.06.2013