Ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները 07.06.2013