Հունիսի 1-ին՝ ծառատունկ Գյումրու ծննդատան բակում 01.06.2013