Մոնիտորինգ՝ ՀԵՀ Արարատի մարզային կենտրոնում 12.12.2011