Դպրոցականները քննարկում են աշակերտական ինքնավարության հիմնախնդիրները 21.05.2013