Սեմինարներ աշակերտական խորհուրդների անդամների համար 08.05.2013