Մտավոր արատ ունեցող երիտասարդների աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք 02.12.2011