Պարգևատրվեցին «Ուսանողական գարուն» ծրագրի հաղթողները 26.04.2013