Հանդիպում՝ ՀԵՀ Կոտայքի մարզային կենտրոնում 18.11.2011