Հանդիպում՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների հետ 12.04.2013